สังคมออนไลน์.com (sungkomonline.com) | สังคมออนไลน์ดอทคอม บริการฟรีเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันสิ่งต่างๆ ให้กับเหล่าเพื่อนฝูงของคุณเอง ในรูปแบบสับโดเมน ที่ให้พื้นที่ใช้งานถึง 100 MB สังคมออนไลน์ บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าของสังคม :
ข้อตกลงสำหรับการสร้างสังคมใหม่

Sungkomonline.com ขอต้อนรับ
ขอบคุณที่เลือกเราเป็นที่ตั้งของกลุ่มสังคมของคุณและหวังว่าบริการของเราจะช่วยใหคุณมีความสะดวกสบาย ในการติดต่อกับเพื่อนฝูง หรือ ผู้ที่มีความสนใจเหมือนๆกันบนโลกออนไลน์

ข้อกำหนดการขอสร้างสังคม

Sungkomonline.com เปิดให้คุณได้ สร้าง และบริหาร สังคมออนไลน์ ของคุณเอง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย โดยไม่ต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย แถมยังเปิดโอกาสให้คุณมีรายได้จากการลงโฆษณาภายในสังคมของคุณอง เพื่อนำมาสนับสนุนกิจกรรมภายในสังคมของคุณด้วย การขอเปิดใช้บริการกับเรา มีขั้นตอนดังนี้
1. ระบุข้อมูลเบื้องต้นของคุณและลักษณะของกลุ่มสังคมที่ขอเปิดใช้บริการ
2. การสร้างสังคมใหม่ผู้ขอใช้บริการควรให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
3. หลังจากที่ป้อนข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว็บไซต์สังคมออนไลน์ของคุณจะถูกสร้างขึ้นและจะสามารถเข้าไปใช้งานเครื่องมือในการสร้างสังคมได้ภายใน 3 วัน
4. หากทางเราตรวจสอบข้อมูลของคุณแล้วพบว่า ข้อมูลที่สมัครไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ทางเรามีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกสังคมของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
5. คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของคุณ และรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณเอง

ข้อตกลงในการใช้งาน
การขอใช้บริการสังคมออนไลน์บน Sungkomonline.com ขอให้เป็นไปตามข้อตกลงดังนี้
1. Sungkomonline ให้บริการเพื่อการสร้างสังคมออนไลน์แก่คุณ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ
2. คุณสามารถติดตั้งตำแหน่งโฆษณาเพื่อหารายได้เข้าสังคมได้โดยที่ไม่ต้องมีส่วนแบ่งให้กับ Sungkomonline
3. Sungkomonline ขอติดตั้งโฆษณา 2 ตำแหน่งบริเวณบนสุดของสังคมเพื่อหารายได้เป็นค่าบำรุงเช่นกัน
4. คุณอนุญาตให้ Sungkomonline ตรวจสอบความถูกต้องของสังคมคุณ หากสังคมคุณทำละเมิดข้อกำหนด ทางเราขอใช้สิทธิ์ในการระงับการบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
5. Sungkomonline จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยไม่นำไปเปิดเผยแก่บุคคลที่สามเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ
6. หากมีความจำเป็นเกิดขึ้น Sungkomonline ขอสงวนสิทธิ์ในการนำสังคมของคุณออกจากระบบออนไลน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ทีมงานจะดูแลข้อมูลของคุณบน Sungkomonline ให้ดีที่สุด แต่ทางเราไม่สามารถรับประกันความสูญหายของข้อมูลได้ ดังนั้นขอให้คุณได้ทำการสำรองข้อมูลของคุณไว้ด้วย
8. ห้ามใช้บริการเพื่อการทำจดหมายลูกโซ่ จดหมายโฆษณา จดหมายที่มีข้อความไม่เป็นที่ต้องการ ทั้งทางด้านการค้าหรืออื่นๆ
9. สร้างเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวโทษขู่เข็ญ คุกคาม สร้างความเสียหาย ลามก หยาบคายหรือเป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่น
10. สร้างเนื้อหาใดใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นของบุคคลหรือสถาบันอื่นรวมทั้งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่างๆ
11. คุณต้องดูแลให้สังคมให้อยู่ภายใต้กฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาในสังคมที่คุณขอเปิด ทั้งทางแพ่งและทางอาญา Sungkomonline ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และ Sungkomonline ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหากมีการร้องขออย่างเป็นทางการ

คุณได้ยินยอมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูล เนื้อหา ข้อความ ซอฟต์แวร์ เสียง เพลง รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ ของสังคมคุณทั้งหมดแต่ผู้เดียว ซึ่งคุณได้เป็นผู้สร้างขึ้นไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม จะอยู่ในความรับผิดชอบของคุณ ทางเราจะไม่รับประกันในความถูกต้องสมบูรณ์และคุณภาพของข้อมูลดังกล่าว